(Simon Kenton HS & Smash House 18U) verbally commits to Transylvania University!